Behandelingen

Dao Healing
Je wordt o.a. via een mantra in verbinding gebracht met de Dao, veld van Leegte waarin alles is. Je kunt het zien als een grote schoonmaak door een diepe rust, door verbinding met de Dao.
Duur: 30 minuten. Kosten €30,-

Bars Acces Consciousness
Terwijl je op de behandeltafel ligt behandel ik je hoofd. Ik houd mijn vingers op verscheidene punten en zo gaat er een verbinding lopen vanuit je hersenen. Deze behandeling brengt je in het ontvangen en moeiteloosheid en ruimt blokkades op.
Duur: 1- 1 1/4 uur. Kosten €60,-

Touch of Matrix
Touch of Matrix is gebaseerd op het kernprincipe in de quantumfysica: dat alles uiteindelijk bestaat uit Licht en Informatie.
Als er informatie verandert, verandert de vorm, of dat nu fysiek is, emotioneel, mentaal of spiritueel.

Hoe gaat het in zijn werk?
Gekoppeld aan de klachten van de cliënt kiezen we samen een thema waar de behandeling op gericht wordt. Vervolgens wordt het lichaam gecorrigeerd, i.e.g. de belangrijkste gewrichten. Dit gaat heel eenvoudig door die gewrichten aan te raken. Door de verbinding met zijn/haar”ware ik” laat de cliënt de controle uit het hoofd los.(deze controle belemmert meestal werkeljke verandering). En daardoor kunnen de gewrichten gereset worden. Meestal gaat de cliënt dan bewegen zonder bewust te sturen. Het gaat vanzelf.
Als het thema wordt ingezet dan komt de oude informatie die belemmert los, al is die informatie nog zo ver verstopt. En er ontstaan nieuwe verbindingen die helend zijn. Dit kan terwijl de cliënt staat, zit of ligt. Meestal is er dan wel een verandering in de bewustzijnstoestand van de cliënt. Een deel van het bewustzijn is er helemaal bij, een deel is ook ver weg. Sommige mensen gaan ook dan bewegen, kunnen niet praten, maar dat kan heel verschillend zijn.
Als de behandeling klaar is, gaan vanzelf de ogen weer open en de cliënt keert terug in het hier en nu.
Resultaat:
Er is geen garantie dat de klacht dan verdwenen is, maar meestal is er wel een duidelijke verandering voelbaar, direct of in de tijd daarna. Vaak is het goed een behandeling nog een keer of 2 te herhalen. Dit hangt ook af van de zwaarte van het thema.

Multidimensional Healing
In deze behandeling luister ik intens met al mijn verfijnde zintuigen naar wat er binnen de cliënt gaande is en wat er nodig is. Door verbinding met verscheidene dimensies, (niveaus van existentie), vind er heling plaats. Niet alleen in het fysieke lichaam, maar vooral in de blauwdruk, de oorzakelijke laag van de mens.
De behandeling vindt meestal plaats terwijl de cliënt op de behandeltafel ligt. Vaak ontstaat er een sluimertoestand, het is echter ook mogelijk dat de cliënt alles bewust meemaakt en communiceert tijdens de behandeling.
Duur: 1/2 uur-1 1/4 uur.
Kosten: €60,-/uur