Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid

 • Mijn activiteiten zijn niet bedoeld ter vervanging van geneeskundige/medische hulp.
 • Raadpleeg bij (fysieke/mentale) gezondheidsklachten ALTIJD een arts.
 • Overleg in geval van gezondheidsklachten ALTIJD met de arts of deelname aan de betreffende activiteit raadzaam is.
 • Deelname aan mijn activiteiten is voor eigen risico.

Aanvullend Yoga

 • Stel de docent voor aanvang van de activiteit ALTIJD op de hoogte van eventuele gezondheidsklachten of andere bijzonderheden (hoge bloeddruk, menstruatie, spier- of gewrichtsklachten etc.).
  Mogelijk kan de docent individuele aanwijzingen geven die van belang zijn, een alternatieve oefening geven of een cursist adviseren een oefening over te slaan.
  Hiervoor kan het intakeformulier worden gebruikt.
 • Onderbreek een activiteit wanneer je hiervan lichamelijke hinder ondervindt (pijn, kramp, duizeligheid, misselijkheid etc.) en stel de docent direct in kennis.
 • Volg de aanwijzingen van de docent op en vraag het wanneer iets niet duidelijk is.
 • Respecteer de grenzen van je lichaam en forceer niets. Je bent en blijft ZELF verantwoordelijk!

Aanvullend Touch of Matrix / Massage

 • Geef voor aanvang van een consult ALTIJD aan of je last hebt van fysieke/mentale klachten. Hiervoor kun je het intakeformulier gebruiken.
 • Tijdens een consult kunnen oude herinneringen boven komen. Dit is normaal.
 • Bij eventuele onverwerkte psychische trauma’s is het raadzaam om dit VOORAF te bespreken. In een zeldzaam geval (bijvoorbeeld: oorlogstrauma, misbruik) kunnen herinneringen zo heftig zijn dat deelname aan de activiteit alleen kan met instemming van een arts/psychiater.

Inschrijven

 • Aanmelden kan mondeling (in persoon of telefonisch) of schriftelijk (per post of e-mail).
 • Geef bij inschrijving altijd de volgende gegevens door: (naam, adres, telefoonnummer, e-mail).
 • Inschrijving vindt plaats op volgorde van betaling van de deelnamekosten.
 • Bij overinschrijving volgt restitutie van de deelnamekosten.

Betalen

 • Betaling van de deelnamekosten: UITERLIJK twee weken voor aanvang van de cursus.
 • Bij inschrijving binnen twee weken voor aanvang dienen de deelnamekosten direct te worden voldaan.
 • Betaling kan a contant of door storting op NL64 INGB 0006 3836 02 TNV J.W.M. Starmans (onder vermelding van uw naam en de activiteit).

Annuleren

 • Cursisten zijn gerechtigd om deelname aan de activiteit te annuleren.
 • Bij annulering worden annulerings- of administratiekosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn:
  • tot twee weken voor aanvang: 10 euro administratiekosten.
  • binnen twee weken voor aanvang: 25% van de deelnamekosten.
  • binnen één week, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang: 50% van de deelnamekosten.
  • binnen 24 uur voor aanvang: 75% van de deelnamekosten.
  • na aanvang van de activiteit vindt geen restitutie van de deelnamekosten meer plaats.

Gemiste activiteit

 • Het niet bijwonen van een activiteit geeft geen recht op restitutie van (een deel van) de deelnamekosten.
 • Het niet bijwonen van een activiteit geeft geen recht op een vervangende activiteit of enige andere vergoeding in natura.
 • Inhalen
  Na tijdige aankondiging van afwezigheid van deelname (bijvoorbeeld ivm ziekte of vakantie), kan de docent (als extra service) een vervangende activiteit aanbieden. Deze activiteit kan alleen worden ingehaald volgens de voorwaarden van de docent.

Huisregels

 • Van cursisten wordt verwacht dat zij zich tijdens en rond de activiteiten passend gedragen. Zulks ter beoordeling van de docent. (Voorbeelden van niet passend gedrag zijn: verbaal of fysiek geweld, ongewenste intimiteiten.)
 • Cursisten die zich niet passend gedragen zullen van verdere deelname aan de activiteit worden uitgesloten.
 • Uitsluiting van deelname geeft geen recht op restitutie van het inschrijfgeld.

Door in te schrijven voor een activiteit ga je akkoord met bovenstaande voorwaarden.